november 21, 2017

Timeavtale

Timeavtale tildeles etter henvisning fra lege, optiker eller helsestasjon. Time tildeles vanligvis per SMS. De som ikke er registrert med mobiltelefon får tilsendt timekort.

Ved behov for endring av tildelt time eller bestilling av kontrolltime send helst e-post til post@guldsten.no eller SMS til +47 930 92 062.

Husk å oppgi navn, fødselsdato og telefonnummer ved alle henvendelser.

Ubenyttet time belastes med egenandel pluss fakturagebyr.

Kontorsamarbeidet med Nidaros Øyeklinikk er avsluttet, slik at alle henvendelser heretter må skje til adresse og telefon som er anført ovenfor.

Top