november 21, 2017

Om øyelegen

Øyelege Harald Guldsten

Medisinsk embedseksamen 1975.

Spesialistutdanning ved Nordland Sentralsykehus og Regionsykehuset i Trondheim (nå St. Olavs Hospital). Spesialist i øyesykdommer fra 1982.

Medlem av Den norske legeforening og Norsk oftalmologisk forening.

 

Top